Prace z Międzyszkolnego Konkursu pod hasłem: „Święci Miłosierdzia”

Prace z konkursu pod hasłem "Saperska Kartka Wielkanocna"

Prace plastyczne - Dzieła Świętej Jadwigi Śląskiej