PEDAGOG SZKOLNY

rok szkolny 2016/2017 - Monika Pasławska

Do pobrania
Poradnik dla rodziców i wychowawców dotyczącego zagrożeń wynikających z korzystania z sieci.

Inne prezentacje multimedialne

 
W Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Brzegu realizowany będzie projekt polegający na realizacji usług informacyjno - poradniczych w ramach prowadzonego w okresie styczeń -grudzień 2015r. projektu pn.”Prowadzenie Ośrodków Informacji i Poradnictwa dla Osób Niepełnosprawnych”. Projekt będzie realizowany przez Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych.
Celem realizowanego projektu będzie zwiększenie dostępu do informacji, doradztwa i porad specjalistycznych osobom z niepełnosprawnością i ich rodzinom z województw: dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Oferta jest kierowana do wszystkich osób niepełnosprawnych niezależnie od wieku, rodzaju i stopnia niepełnosprawności oraz miejsca zamieszkania. Prowadzona działalność informacyjna, doradztwo osobiste oraz specjalistyczne to jedna z najbardziej celowych form aktywizacji osób z niepełnosprawnością i podstawowy warunek rzeczywistego wyrównywania szans w społeczeństwie oraz pełnego w nim uczestniczenia.
W ramach realizowanego projektu prowadzone będą nieodpłatnie:

· Indywidualne usługi informacyjne i poradnicze we wszystkich obszarach związanych z niepełnosprawnością
· Indywidualne porady i interwencje prawne, psychologiczne
· Spotkania w zakresie edukacji prawnej i obywatelskiej dla lokalnych środowisk-zwłaszcza skierowane do młodzieży z niepełnosprawnością
· Indywidualne doradztwo prawne, socjalno-bytowe.

Realizacja w/w projektu przyczyni się do udzielenia wsparcia i pomocy prawnej, psychologicznej i socjalnej osobom z rozmaitymi niepełnosprawnościami z Powiatu Brzeskiego.
Poniedziałki w godzinach od 12.00 do 15.00.
pokój nr 9 w PP-P ul. Wyszyńskiego II piętro.

Ciekawa literatura dla rodziców:
- A.Faber, E. Mazlish. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały; jak słuchać, żeby do nas mówiły. Media Rodzina Poznań 2013
- A.Faber, E. Mazlish. Rodzeństwo bez rywalizacji. Media Rodzina Poznań 1993
- A.Faber, E. Mazlish. Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci. Media Rodzina Poznań 1994
- A.Faber, E. Mazlish. Jak mówić, żeby dzieci uczyły się w domu i w szkole. Media Rodzina Poznań 1996
- A.Faber, E. Mazlish. Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały, jak słuchać, żeby z nami rozmawiały. Media Rodzina
Poznań 2006
- T.Gordon Wychowanie bez porażek w praktyce. Instytut Wydawniczy PAX 1994
- J. Sakowska Szkoła dla Rodziców i wychowawców. CMPPP Warszawa 1999.
- J. Sakowska Szkoła dla Rodziców i wychowawców cz.II CMPPP Warszawa 2003
-M. Żylińska. Nauczanie i uczenie przyjazne mózgowi. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Toruń 2013
- Manfred Spitzer. Cyfrowa demencja. Wydawca : Dobra literatura 2013