DLA RODZICÓW

SKŁAD RADY RODZICÓW PSP 1 W BRZEGU

Ludwika Marszałek - Przewodniczący
Monika Pasławska - Zastępca Przewodniczącego
Jacek Niesłuchowski - Członek

Podręczniki do wszystkich klas szkoły podstawowej dostępne będą od 1 września
w bibliotece szkolnej w ramach programu MEN.

UWAGA! Program nie obejmuje lekcji religii.

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW  DO NAUCZANIA RELIGII W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

- klasa 1
Tytuł - Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa, autor – W. Kubik (red.), wydawnictwo- WAM, wydanie 1, rok wydania 2011 Kraków, podręcznik i ćwiczenia

- klasa 2
Tytuł- Kochamy Pana Jezusa, autor- J. Szpecht ( red.), wydawnictwo- Św. Wojciech, Poznań 2015, podręcznik i ćwiczenia

- klasa 3
Tytuł - Przyjmujemy Pana Jezusa, autor- W. Kubik ( red.), wydawnictwo WAM, Kraków, wydanie 1, rok wydania 2013, podręcznik i ćwiczenia

- klasa 4
Tytuł- Zaproszeni przez Boga, autor- Z. Marek ( red.), wydawnictwo WAM, Kraków, wydanie 1, rok wydania 2012, podręcznik i ćwiczenia

- klasa 5
Tytuł- Wierzę w Boga, autor- J. Szpecht ( red), wydawnictwo- św. Wojciech, Poznań 2015, podręcznik i ćwiczenia

- klasa 6
Tytuł- Przemienieni przez Boga, autor- Z. Marek, wydawnictwo – WAM, Kraków, wydanie 1, rok wydania 2014, podręcznik i ćwiczenia

- klasa 7
Tytuł- Jezus uczy i zbawia, autor- Z. Marek, wydawnictwo WAM, Kraków, wydanie 1, rok wydania 2017, seria wydawnicza- W drodze do Emaus

 
Drogi Rodzicu

Chcielibyśmy zwrócić tobie uwagę na korzystanie twojego dziecka z urządzeń mobilnych (komórka, tablet, laptop, komputer) , a jednocześnie z Internetu.
U bardzo wielu z nas rodziców korzystanie z internetu wzbudza obawy o to co dziecko robi w Internecie i jak spędza tam czas i jest w wielu przypadkach zasadna obawa.
Można stwierdzić, że w chwili obecnej relacje pomiędzy dziećmi i nastolatkami i ich rozmowy w dużym stopniu są prowadzone przez komunikatory i portale społecznościowe:
Facebooka, Messengera, twittera itp. najczęściej nasze dzieci mają większą wiedzę i umiejętności korzystania z internetu, gier mobilnych i aplikacji dlatego możemy mieć wrażenie, że nie mamy na to wpływu co dzieci robią w internecie i nie mamy wpływu na zwiększenie bezpieczeństwa naszego dziecka w sieci.

Czytaj całość

 

Techniczna PObudka

 

Gmina Brzeg przystąpiła wraz z Politechniką Opolską do projektu pn. "Techniczna Pobudka". Jest to program rozwoju zainteresowań technicznych dzieci i młodzieży. Wszystkie zajęcia prowadzone będą w sposób przystępny dla Młodego Słuchacza, z zapewnieniem najwyższych form atrakcyjności. Będą odbywać się w wybrane soboty w okresie marzec - czerwiec 2017, w salach Urzędu Miasta Brzeg oraz na Politechnice Opolskiej (transport zapewni U.M. Brzeg).
Zajęcia w ramach projektu są bezpłatne. Nabór dla dzieci 10 - 12 lat z całego powiatu brzeskiego rozpoczyna się 8 lutego. Dzieci zostaną zakwalifikowane według zasady „Kto pierwszy zaloguje się i zgłosi do projektu, ten zostanie wpisany.
Jest tylko 75 miejsc.

 
 

Rekrutacja odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej brzegtechnicznapobudka.po.opole.pl.

 
 

U R Z Ą D M I A S T A w B R Z E G U
Biuro Bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE

W związku z wprowadzeniem I stopnia alarmu o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu dla województwa opolskiego. Zaleca się podjęcie działań krótkoterminowych:
– ograniczenia długotrwałego przebywania dzieci na otwartej przestrzeni dla uniknięcia narażenia na stężenia pyłu zawieszonego PM10,
– uprawiania sportu, czynności zawodowych na otwartej przestrzeni zwiększających narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM10,
– ograniczenia spalania paliw stałych zwłaszcza złej, jakości w kotłach i piecach. WIĘCEJ
 

Reforma oświaty w Brzegu. Burmistrz rozpoczął spotkania informacyjne

9 stycznia w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 miało miejsce spotkanie informacyjne na temat sieci szkół oraz wprowadzenia reformy oświaty w Brzegu. Propozycje w tej sprawie przedstawił rodzicom Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak. W zebraniu uczestniczył także nadzorujący pion społeczno-edukacyjny, Zastępca Burmistrza Brzegu Tomasz Witkowski. Informacje i zdjęcia - strona Miasta Brzeg

 

Informacje na nowy rok szkolny 2016/2017

1.

Ubezpieczenie uczniów - składka 42 zł /suma ubezpieczeniowa 10 tys./

 

2. Dni dodatkowo wolne: 14.10.2016, 31.10.2016, 2.05.2017, 16.06.2017.
3.

Przerwa zimowa świąteczna 23-31.12.2016.
Ferie zimowe 13-26.02.2017.
Przerwa świąteczna wiosenna 13-18.04.2017.

4. Harmonogram zebrań z rodzicami: 15.09, 20.10, 15.12 /przewidywane oceny ndst./, 19.01/proponowane oceny z poszczególnych przedmiotów/, 20.04, 18.05 /przewidywane oceny ndst./.
 

Uwaga! Nowe podręczniki do religii w klasach I i IV w roku szkolnym 2016/17.
Klasa 1 Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa, red. J. Szpet, D. Jackowiak, wydawnictwo św. Wojciech, (katechizm i karty pracy)
Klasa 4 Jestem chrześcijaninem, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech (katechizm i karty pracy)

 

Przeczytaj

 

OGŁOSZENIE

Rada Rodziców informuje, że zakupiła kolejny Box-szafek dla uczniów.
Rodziców uczniów zainteresowanych szafką proszę o zgłaszanie się do Pani Wicedyrektor Bożeny Rogowskiej.
Z szafek będą mogli korzystać tylko uczniowie, którzy opłacają składki na Radę Rodziców oraz zapłacą kaucję za użytkowanie szafki w danym roku szkolnym (koszt 10 zł).
Szafek jest tylko 10 szt. dlatego decyduje kolejność zgłoszeń.

WARUNKI OGÓLNE UBEZPIECZENIA (wszystkie załączniki otwierają się na nowych stronach)
KLAUZULA DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZNIA
ZAŁĄCZNIK DO OGÓLNYCH WARUNKÓW
ZAKRES PODSTAWOWY UBEZPIECZENIA
ZAKRES DODATKOWY UBEZPIECZENIA
POSTĘPOWANIE W WYPADKU ZGŁOSZENIA SZKODY
WYSOKOŚĆ SKŁADEK NA RADĘ RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
Rada Rodziców na zebraniu z Trójkami Klasowymi w dniu 10.09.2015 r. ustaliła wysokość składek, które w tym roku szkolnym wynosić będą:
40 zł rocznie (20 zł na półrocze) za pierwsze dziecko
20 zł rocznie (10 zł na półrocze) za drugie dziecko
Natomiast trzecie i kolejne dzieci zwolnione są z opłacania składek.

Składki można wpłacać u Wychowawców klas, u wybranych Rodziców z każdej klasy lub na konto bankowe Rady Rodziców:
nazwa banku: BANK SPÓŁDZIELCZY BRZEG
numer konta:
75 8863 0009 1000 0001 8845 0001
TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI
10.09.2015
08.10.2015
12.11.2015
10.12.2015 /propozycje ocen/
28.01.2016
10.03.2016
14.04.2016
19.05.2016 /propozycje ocen/
DNI DODATKOWO WOLNE
2.10.2015 (piątek)
5.04.2016 (wtorek)
2.05.2016 (poniedziałek)
27.05.2016 (piątek)

Rok szkolny 2014/15

Szafki szkolne dla klasy IV a

31 marca2015  uczniowie klasy IV a otrzymali własne szafki szkolne. Szafki zostały zakupione przez Rodziców tych uczniów oraz przy współpracy i pomocy Rady Rodziców przy PSP 1.

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ - INFORMATOR DLA RODZICÓW

Czy moje dziecko jest zagrożone dysleksją?
Syntetyczne, przystępnie napisane źródło wiedzy na temat dysleksji. Zawiera najważniejsze informacje dotyczące zjawiska dysleksji, rozpoznawania jej ryzyka oraz wspomagania dzieci z tym problemem. Broszura skierowana jest do rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym W poradniku tym można znaleźć m.in. test wiedzy na temat dysleksji, listę objawów ryzyka dysleksji, informacje dotyczące jej genezy i występowania, a także praktyczne wskazania i rozwiązania dotyczące pomocy dzieciom z ryzykiem dysleksji w domu i przedszkolu/szkole.
Broszura - Czy moje dziecko jest zagrożone dysleksją?
SLI – specyficzne zaburzenia językowe. Podstawowe informacje dla rodziców i nauczycieli.
Pierwsza w Polsce publikacja upowszechniająca współczesną wiedzę naukową na temat mało rozpoznawalnego w Polsce specyficznego zaburzenia językowego (Specific Language Impairment – SLI). Zaburzenie to charakteryzuje się trudnościami w uczeniu się języka ojczystego i posługiwaniu się nim, i występuje u 7% dzieci. Przeznaczona jest dla rodziców i nauczycieli. Zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące SLI: Co to jest? Czym się charakteryzuje? Jakie są jego konsekwencje? Ponadto zawiera informacje praktyczne dotyczące sposobów pomocy i udzielania wsparcia dzieciom dotkniętym tym zaburzeniem
Broszura - SLI – specyficzne zaburzenia językowe. Podstawowe informacje dla rodziców i nauczycieli.

Plan współpracy z rodzicami - dokument PDF


Harmonogram wprowadzania bezpłatnego dostępu do podręczników