logo1.jpg (19841 bytes)

Dokumenty szkoły: 011.gif (11412 bytes)

dok.gif (1269 bytes) - Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzegu (uaktualniono 16.12.2015)

dok.gif (1269 bytes) - Ocenianie w klasach 1-3  (kryteria wymogów) - klasa 1 - klasa 2 - klasa 3

dok.gif (1269 bytes)  - Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego (PDF-nowe okno)

dok.gif (1269 bytes)  - Przedmiotowy system oceniania z matematyki (PDF-nowe okno) Poprawione - wrzesień 2017

dok.gif (1269 bytes) - SZKOLNY SYSTEM ZAPOBIEGANIA ZACHOWANIOM PROBLEMOWYM UCZNIÓW PDF

dok.gif (1269 bytes) - PROCEDURA ZWALNIANIA WYCHOWANKÓW Z ZAJĘĆ LEKCYJNYCH OBOWIĄZUJĄCA w PSP 1 w Brzegu PDF

dok.gif (1269 bytes) - Procedury postępowania pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzegu w sytuacjach problemowych zachowań uczniów

dok.gif (1269 bytes) - Regulamin porządkowy w Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzegu

dok.gif (1269 bytes) - Punktowy system oceniania zachowania - 2011 /PDF - nowe okno/
Poprawki z lutego 2012 (aktualne wartości punktów dodatnich i ujemnych - PDF)